Leven-particulier

Loriaux Sprl verbindt zich toe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Enkel Loriaux Sprl heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de Website werden verzameld.

De webmaster van de Website verstrekt verzoeken om feedback en informatie aan de aangewezen persoon of afdeling van de firma Loriaux.

De gegevens die u ons meedeelt om u toegang te verstrekken tot shop, worden enkel door Sprl Loriaux gebruikt en worden niet aan derden onthuld.

Maakt Loriaux Sprl uw persoonlijke gegevens over aan derden?

Uw persoonlijke gegevens worden aan niemand anders dan firma Loriaux voorgelegd, onthuld of overgemaakt.

Gebruikt Loriaux Sprl uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?

Loriaux Sprl verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?

U bent niet verplicht Loriaux Sprl de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan Loriaux Sprl geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat Loriaux Sprl u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag Loriaux Sprl ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. Loriaux Sprl verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken. Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat Loriaux uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wij kunt u contact opnemen?

Aanvragen  kunnen worden ingediend bij:  info@loriaux.be of op het volgende adres: 
Loriaux SPRL – Rue Auguste Piccard 12 - B 6041 Gosselies 

Loriaux Sprl verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Door deze geheimhoudingsverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat Loriaux Sprl uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.

Loriaux SPRL
Rue Auguste Piccard 12,
B-6041 Gosselies

Tél : +32(0)71 47 23 14
Fax : +32(0)71 47 23 13

  • © 2016 LORIAUX SPRL. Alle rechten voorbehouden
  • De verkoop van Boccia Titanium juwelen alsmede van de Boccia Titanium, Tekday,
    Go Girl Only, Certus en All Blacks uurwerken is voorbehouden aan de vakhande
  • Algemene verkoopsvoorwaarden | Leven-particulier | Credits
  • Réalisation Ethic Web